Predstavitev

Filmski studio Viba film Ljubljana je javni zavod, ki deluje kot nacionalna tehnična filmska baza. Sodeluje pri večini slovenskih filmov iz nacionalnega filmskega programa, zanimiv pa je tudi za koprodukcije in komercialne projekte.

Sedež Filmskega studia Viba film Ljubljana, ali na kratko Vibe, je v industrijski coni Ljubljana, Stegne 5, kjer so na približno 10.000 m2 združeni prostori za filmsko produkcijo, postprodukcijo in upravo javnega zavoda FS Viba film.