Svet zavoda

  • Jožko Rutar, predsednik
  • Andrej Fister
  • Branko Jezovšek
  • Martin Steblovnik
  • Miha Hočevar

 

 Arhiv sklepov sej sveta