Stroškovnik

Obveščamo vas, da bomo s 1. 7. 2018 zvišali pavšal obratovalnih stroškov ateljejev in vseh produkcijskih ter postprodukcijskih prostorov za 20 %.

Višina obratovalnih stroškov je bila nespremenjena od marca leta 2014, v tem času pa so stroški ogrevanja, elektrike, vode in čiščenja naraščali ob hkratnem zniževanju sredstev, ki jih   ustanovitelj nameni za splošne materialne stroške Viba filma.

Prav tako se bo zvišala cena dejanske porabe električne energije v obeh ateljejih z 0,15 EUR na 0,22 EUR za kWh, pri čemer je poraba do 10 kWh vračunana v obratovalne stroške

 S 1.1.2017 (spremenjen s 15.11.2017) je v skladu s 5. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana v veljavi stroškovnik za filmske projekte, ki jih sofinancira SFC, javna agencija.

Neodplačne storitve, ki jih nudi Viba film producentu pri realizaciji filmskega projekta, se ovrednotijo v skladu s stroškovnikom, veljavnim v času izdelave končnega obračuna storitev Viba film-a.

 

S 1.7.2018 bo v veljavi naslednji stroškovnik:

 

 Pravilniki in drugi dokumenti:

 

Tlorisi prostorov:

 

 

Logotip vibe v različnih formatih:

viba logo.jpg
Viba logo.cdr
Viba logo.psd

 

 

Za dodatna pojasnila ali informacije se lahko obrnete na oddelek komerciale:

Suzana Zirkelbach
tel.: + 386 (1) 5132 408
fax.: + 386 (1) 5132 550
suzana.zirkelbach@vibafilm.si