Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.vibafilm.si.
Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Viba film ali lastnikov pravic in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Viba film ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.vibafilm.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo spletnih vsebin s tega naslova. Podjetje Viba film. se bo trudilo za pravilnost informacij. Viba filmlahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.vibafilm.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena, razen v primeru, da za to dobite pisno dovoljenje s strani podjetja Viba film.

Varovanje podatkov

Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.vibafilm.si
razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Zavezujemo se, da bomo varovali zasebnost obiskovalcev in uporabnikov spletne strani http://www.vibafilm.si. Podatkov, ki nam jih boste posredovali preko spletne strani, ne bomo nikoli uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam, razen na zahtevo pristojnega sodišča, ali jih kakorkoli drugače zlorabili.