21.02.2017 - Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila št. 1/2017-JNMV-DigKam - Nakup digitalne kamere in pripadajočih delov digitalnega snemalnega sistema

RD (Splošni del) - Nakup digitalne kamere in pripadajočih delov digitalnega snemalnega sistema (PDF, DOCX)

RD (Tehnični del) - Nakup digitalne kamere in pripadajočih delov digitalnega snemalnega sistema (PDF)

 

RD (General part) - Purchase of digital camera and pertaining parts of digital image acquisition system (PDF, DOCX)

RD (Technical specification) - Purchase of digital camera and pertaining parts of digital image acquisition system (PDF)