17.10.2018 - Razpisna dokumentacija za javno naročilo male vrednosti št. 2/2018-JNMV-varovanje za Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja

Razpisna dokumentacija (DOCX, PDF)